Onze diensten

Accountancy

De boekhoudkundige verwerking van  gegevens blijft een basistaak voor iedere accountant.

De cijfers dienen immers niet enkel in historisch perspectief gezien te worden, ze dienen zowel als basis voor de achterliggende fiscale aangiften alsook vormen  ze een belangrijk fundament  voor toekomstige beleidsbeslissingen.

Onze aanpak is hierbij steeds klantgericht waarbij de aandacht naar de typische kenmerken en specifieke omstandigheden van de onderneming gaat. Onze persoonlijke betrokkenheid bij de onderneming en de ondernemer komt daarin helder naar voren.

Fiscaliteit

De diverse aangiften in de vennootschapsbelasting en of de personenbelasting behoren tot ons direct aandachtsgebied. Hierbij wordt immers de rekening met de fiscale overheid vereffend. Samen met de btw formaliteiten behoren ze  tot onze kerntaak.

Door onze permanente bijscholing blijven we steeds op de hoogte van de fiscale actualiteiten.

Wij zijn dan ook goed geplaatst om deze kennis toe te passen op elk vakgebied en om de noodzakelijke informatie aan onze ondernemers te verstrekken.

Startersbegeleiding

Ondernemen is  het willen realiseren van een droom. Hierbij rijzen echter vaak een heleboel vragen: eenmanszaak dan wel vennootschap, voor welke vennootschapsvorm kiezen we het best, wat met eventuele vergunningen, aansluitingen sociaal secretariaat, btw registratie, financieel plan,…

Met veel enthousiasme helpen wij om deze struikelblokken op te lossen. We fungeren als deskundig klankbord ter ondersteuning van uw plannen en nemen de administratieve verplichtingen graag op ons.  Door onze ervaring in diverse disciplines kunnen we voor uw bedrijf ook een meerwaarde betekenen.

Debet Credit reageert snel op de behoeften en wensen van zijn klanten.